Oyun Terapisi Eğitimi: Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. Güvenli bir ortam yaratan eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Bu işlevde çocukların duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çok çeşitli oyuncaklar çocuklara sunulmuştur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar.
Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.
Oyun materyalleri: kuklalar, oyun evleri, minyatür tiyatrolar, oyun hamurları, kağıt ve renkli kalemlerdir. Zor deneyimler ve durumlar tekrar canlandırılır ya da figürlerle ve resimlerle ortaya konur. Çocuklar bu sayede negatif duygularını yeniden yaşarlar ve terapistin yardımıyla üzerinde çalışma şansı bulurlar. 5 yaşından büyük çocuklara, psikoterapi temelli oyun terapisi, anne-babanın ölümü, boşanma ve cinsel istismar gibi ağır deneyimler geçiren çocuklara yardımcı olur. Oyun Terapisi eğitimi teori ve pratik olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Birinci grup daha çok oyun terapisinin teorik temelleri üzerinde durulacak ve bir sistem dahilinde incelenecektir. İkinci grubu etkinlikler ve canlandırmalar yardımı ile oyun terapisinin pratikte kullanımı üzerinde durulacaktır. Oyun terapisi çocukların beceri ve davranış kazanmasında yeni uygulanan ve büyük başarı elde edilen bir yöntemdir.

GEREKÇE:
Türkiye’nin tüm illerinde görev yapan 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğreticileri kuran kurslarında okul öncesi öğrencilerine yönelik yaptıkları faaliyetler ile çocukları geleceğe hazırlamanın çabası içindedirler.
Çocuklar kendi duyguları ve yaşadıkları olaylar hakkında yetişkinler gibi konuşamazlar. Aynı zamanda tecrübe ettikleri olayları yetişkinler gibi düşünerek anlamlı hale de getiremezler. Bu yüzden yetişkinler için uygulanan konuşma terapileri şekli çocuklara uygulanamaz. Ancak çocuklar için oyun, kendilerini ve tecrübelerini ifade etmenin en doğal yoludur.
Oyun Terapisi çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Kuran Kursu öğreticileri bu eğitim sayesinde çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuklarla oyun dili ile konuşur. Kuran kursu eğitimi süreci içinde öğreticiler, çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermelerine ve sağlıklı gelişimlerine yardımcı olur.
4-6 yaş arası kuran kursu öğreticilerinin yüklendikleri bu önemli görev düşünüldüğünde; Oyun Terapisi eğitimi kendilerine mesleki bilgi ve becerilerini arttırılmasına yönelik önemli bir katkısı olacaktır.
İlçe müftülüğümüz bünyesinde 4-6 yaş grubu kuran kurslarında görev yapan personelimiz gerek üniversite eğitiminde gerekse de hizmet içi eğitimlerinde oyun terapisi konusunda herhangi bir eğitim almamış olmaları bu projenin yazılmasına temel gerekçe olmuştur.
OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİi
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI • Oyunun Tarihi,
• Terapide Kullanımı, Yönlendirilmiş ve Yönlendirilmemiş Oyun Terapisinin Tanımları, İşlevleri
• Oyun Terapisine Giden Sürecin Temelleri ve Nitelikleri,
• Vaka Formülasonuna Uygun Terapi Biçiminin Seçimi, Ekollere Göre Oyun Terapileri ve Nitelikleri
• Ortamın Nitelikleri,
• Oyuncaklar, İşlevleri
• •Oyun Terapisi Ortamı ve Fiziki Gereklilikler
• •Resim, Öykü Ve Dramanın Kullanım Yerleri Ve İşlevleri
• •Örnek Teknikler
• Süpervizyon deneyimli bir uzmanın daha az deneyimli bir meslektaşının vakalarını ele alırken karşılaştığı zorlukları anlayıp bilgi ve deneyim kazanarak gelişmesine yardımcı olmasıdır.
• Oyunla eğitim Online süpervizyon eğitimi;
EĞİTİM SÜRESİ 6 saat yüz yüze uygulamalı veya online eğitim yapılacaktır.