Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı, dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak, İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları, sosyal ve kültürel beklentileri ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu İslam Dininin evrensel mesajını insanlığa ulaştırma konusundaki görevini, merkez, taşra ve yurt dışı personeli vesilesiyle yerine getirmektedir. Bu itibarla Din hizmeti sunan personelin bilgi, birikim ve donanımlarının artırılmasına yönelik projeler geliştirilip uygulanması önem arz etmektedir. Buna ilaveten gerek resmi kurumlarla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek, eğitim kapasitesinin artırılmasının ve personelin yeterliliklerinin geliştirilmesinin her zaman önemli bir ihtiyaç olduğu, izahtan varestedir.

Kamu kurumlarının personeline yönelik hazırladıkları eğiticinin eğitimi eksenli projelerine bakanlıklar, belediyeler, kalkınma ajansları, AB Ofisi vb. kurumlar aracılığıyla bütçe desteği sağlanabilmektedir. Bununla birlikte il ve ilçe müftülüklerimizin bir kısmında söz konusu kurumların proje teklif çağrılarını takip ederek, talep edilen standartlarda proje dosyası hazırlayabilecek ve proje süreçlerini takip edebilecek uzman personel bulunmamaktadır.

Din hizmeti sunan personelin yetiştirilmesini her daim önemli bulan vakfımız proje birimi tarafından, il ve ilçe müftülüklerimiz ile eğitim merkezi müdürlüklerimize, etkili iletişim, stres yönetimi, sosyal medya yönetimi, liderlik, oyun terapisi, çocuk resimleri analizi, masal ve hikaye anlatımı, etkili konuşma becerisi, işletim sistemleri, ofis yazılımları ve ihtiyaç duyulan diğer eğitim konularında ücretsiz olarak proje hazırlama ve süreç yönetimi desteği sunulacaktır.

Bu kapsamda il ve ilçe müftülüklerimiz ile eğitim merkezi müdürlüklerimiz, hizmet alanlarına yönelik ihtiyaç duydukları konuları proje.musdav.org.tr web sayfasındaki form aracılığıyla iletebilecektir. MÜSDAV Proje Birimi yetkilileri, formları inceledikten sonra, müftülüklerimizle ve eğitim merkezlerimizle irtibat kurup gerekli yönlendirmeleri yapacak, projelerin imzalanarak ilgili kalkınma ajansına zamanında teslim edilmesiyle alakalı iş ve işlemleri takip edecektir.

Projemizin, din hizmetlerinin hizmet ve kalitesinin arttırılmasına vesile olmasını dileriz.


MÜSDAV Proje Koordinatörlüğü