Birim Miktar
ETKİLİ İLETİŞİM:
Nefes Tekniği
Boğumlama (Artikülasyon)
SAAT 3
Ezgi, Durak ve Süre
Ünlü ve Ünsüz Harflerin Çıkış Yerleri
Tonlama ve Vurgu
SAAT 3
Ulama ve Akıcılık
İstanbul Türkçesi’nin Standart Kuralları
Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farklar

SAAT 3
Metin Çözümleme
Temrin ve Tekerleme Çalışmaları
Topluluk Önünde Konuşma
SAAT 3
Radyo ve TV’de Konuşma
Etkili Konuşma ile Beden Dilinin Kullanımı
Görünüm ve Kişisel İmaj

SAAT 3
Motivasyon ve Özgüven Sanatı
Empati Kurabilme Becerisi
Öfke Kontrolü
SAAT 3
İkna Yöntemleri
Zaman Yönetimi
Genel Değerlendirme
SAAT 3
Süpervizyon katılımcıların kazandığı teorik ve uygulamalı bilgilerinin deneyimlenmesi ve bu deneyimin uzman tarafından denetlenmesi ve geri dönüt verilmesi esasına dayanmalıdır.
SAAT 4
GENEL TOPLAM 25 SAAT

Etkili İletişim Teknik Eğitimin İçeriği

Türkçe’nin radyo, televizyon ve topluluk önünde kullanımının uygulamalı olarak verildiği bu eğitimde katılımcılara etkili ve doğru Türkçe kullanımının öğretilmesi ve beden dilinin etkin kullanımı amaçlanmaktadır. 1 Nefes Tekniği 2 Boğumlama (Artikülasyon) 3 Konuşma Hızı 4 Ezgi, Durak ve Süre 5 Ünlü ve Ünsüz Harflerin Çıkış Yerleri 6 Tonlama ve Vurgu 7 Ulama ve Akıcılık 8 İstanbul Türkçesi’nin Standart Kuralları 9 Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farklar 10 Metin Çözümleme 11 Temrin ve Tekerleme Çalışmaları 12 Topluluk Önünde Konuşma 13 Radyo ve TV’de Konuşma 14 Etkili Konuşma ile Beden Dilinin Kullanımı 15 Görünüm ve Kişisel İmaj 16 Motivasyon ve Özgüven Sanatı 17 Empati Kurabilme Becerisi 18 Öfke Kontrolü 19 İkna Yöntemleri 20 Zaman Yönetimi 21 Genel Değerlendirme