Günümüz gençliği ve sorunlarını tanımlarsak; aşırı hayalcilik ve refah hastalığı¸ özenti¸ kimlik bunalımı, kendini tanımama idealsizlik-lakaytlık¸ bencillik¸ ahlaki-manevi değerlerin azalması¸ uyuşturucular¸ kötü alışkanlıkların kazanılması¸ zararlı yayınlar-terör odaklarının varlığı¸ ailenin bozulması, güvensizlik¸ işsizlik ve gelecek kaygısı¸ başkaları ile ilişki kuramama, gibi durumlar gençliğimizin temel problemleridir.

Gençlik merkezi liderleri geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin baş başa kaldığı bu sorunlara karşı çözüm geliştirme nesli ve aile yapısını bozan ahlaksız davranış ve ortamlarından uzaklaştırmanın çabası içinde olacaktır.

Dinimizin amaçlarından biri de nesli korumak ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır. Bunu oluşturmak için gençlerimize iyi bir din eğitimi vermek onları günümüzün zararlı alışkanlık, yasa dışı örgütlerin tuzaklarına ve benzeri olumsuzluklara karşı gençlerimizi milli ve manevi değerleri ile kuşatacak onları geleceğimiz mimarı olarak yönlendirecek bir çalışma ile gençlerimizin eğitim ve öğretimleriyle ilgilenmelerini sağlayacaktır. Gençlik merkezi liderleri günü bitirme telaşında olan değil tam aksine, liderlik vasfına sahip bir yönetici olarak adeta satranç oynar gibi gençlerin eğitimlerinin yanında okul dışında gençleri çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturur. Birbiri ile uyumlu hamleler yaparak gençleri kültürel mirasımız ile buluşturacak bu vesile ile milli ve manevi anlamda eğitimli ve kültürlü gençlerin yetişmesine vesile olacaktır.

Günümüzde her alanda olduğu gibi dini eğitim alanında da yöneticiler gençlik merkezlerinde görev yapacak liderleri seçmiş görevlendirmiştir. Görevlendirilen personel kendisine verilen görevi yapmak ve kendisine verilen hedeflere ulaşmak için çalışan kişilerdir. Bu durumda çalışanlara sadece makam otoritesinin verdiği için tekdüze giden bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Lider yöneticiler ise çalışanlarını pozitif yönden etkileyen, iyi iletişim kurarak onları teşvik eden, vizyon oluşturarak herkese bir amaç ve sorumluluk yükleyen ve bunları yaparken de kurumunda olumlu bir atmosfer oluşturan kişilerdir.

Dini eğitim alanında görev yapan personelin beslendiği kaynaklar en başta Kuranı kerim onları her alanda lider öncü vasfına sahip olmayı öğütler. Bu konuda İslam tarihi binlerce örnek ile doludur.

Bu çerçevede, gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Gençlik merkezi lideri olarak görevlendirilen personelin liderlik becerilerini arttırmak, pratik hayattan alınmış örneklerle vizyonlarını genişletmek, etkili iletişimin ve ekip ruhu oluşturmanın önemini kavratmak ve liderlik teorilerinin gelişimi ışığında belli başlı liderlik niteliklerinin analizini yapmaktır. Aynı zamanda sunulacak olan bu eğitimle, genç liderlerimizin iç potansiyelleri konusunda bilişsel bir farkındalığa sahip olmalarını sağlamak, NLP teknikleri ile güçlü yönlerinin farkına vararak, keşfederek kendi amaç ve vizyonlarını belirlemelerine ve kendi içlerindeki lideri keşfetmelerine imkan sağlanacaktır.