RESİM ANALİZİ EĞİTİMİ
EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI 1- Resim Analizinin Tarihçesi
2- Çocuk ve Resim
3- Bir İfade Aracı Olarak Çocuk Resmi
4- Çocuk Resminin Gelişim Aşamaları
5- Çocuk Resmindeki Sembolik İfadeler
6- Resim Analizinde Temel Unsurlar
7- Çizim Testleri Ve Kaynaklar
8- Ölçme Ve Değerlendirme
EĞİTİM SÜRESİ 6 Saat online veya yüz yüze yapılabilir.