Talep Edilen Teknik Desteğin İçeriği
İl/İlçe Müftülükleri bünyesinde çalışan personelin kurumsal çalışmalarını yürüttükleri bilgisayarlarda Türkiye'nin milli yazılımı PARDUS İşletim Sistemi yüklenmiştir. Personelimize Teknik Destek kapsamında vermeyi düşündüğümüz eğitim programı Pardus işletim sistemi arayüz kullanımı ile açık kaynak kodlu libre office uygulamaları eğitimidir. Pardus İşletim Sistemi ile bilgisayar uygulamaları olan Libre Office aşağıdaki özelliklere sahiptir;

Pardus İşletim Sistemi Ücretsizdir.Pardus İşletim Sistemi ve üzerinden çalışılan açık kaynak kodlu ofis programları tamamen ücretsizdir. Pardus yüklü bir bilgisayarda işletim sistemi ve ofis lisansı için ödeyeceğimiz para 0 (sıfır) TL’dir.
Pardus İşletim Sistemi Bağımsızdır.Kapalı kaynak kodlu işletim sistemlerinde arka planda ne olup bittiğini tam anlamıyla anlama imkanımız yoktur. Bu durum kişisel veri güvenliğimiz açısından önemli olduğu kadar devletin çeşitli kademelerinde kullanılan bilgisayarları düşündüğümüzde milli güvenliğimiz açısından da önemlidir.
Oysa Pardus işletim sistemi üzerinde yapılan çalışmalar tamamıyla şeffaf şekilde kontrol edilebilir durumdadır.
Pardus işletim sisteminin performansı yüksektir.Pardus donanım kaynaklarınızı kapalı kaynak kodlu diğer işletim sistemleri gibi sömürmez. Daha düşük sistem kaynaklarına (işlemci, ram) sahip makinalar üzerinde de çalışabilir. Pardus sistem kaynaklarını minimum kullanan performanslı bir işletim sistemidir. Eski makinalarımıza bile Pardus kurarak kullanabilirsiniz.
Pardus İşletim Sistemi kararlı bir sistemdir. Pardus yüklü bir bilgisayar kolay kolay çökmez. Pardus, kararlı ve sağlam bir mimariye sahiptir. Sık sık formatlayıp yeniden yükleme gibi ihtiyaçlara gerek duymaz. Mavi ekrana düşme gibi kabuslar yaşamazsınız. Pardus yüklü bilgisayarların teknik destek ihtiyaçları ve maliyetleri minimumdur Pardus İşletim Sistemi güvenliğimizdir. Pardus yüklü bir bilgisayar kullanıyorsanız virüslerden ve siber tehditlerden minimum düzeyde etkilenirsiniz. Dosya mimarisindeki yapı dolayısıyla Pardus İşletim Sistemine virüs bulaşma ihtimali çok zayıftır.

Özgürdür ve ücretsizdir. Hızlı, güvenli ve kolay kullanılır. Bir çok paket program içerir ve ücretsiz bir çok programa da kolay erişim sağlar. Özelleştirilebilir ve şeffaftır. Türkçe dahil pek çok dile desteği vardır. Pardus İşletim Sistemi içerisinde Libre Office açık kaynak yazılımı uygulanacaktır.
Libre Office:Özgür ve açık kaynak kodlu yazılımdır. Bir özgür yazılım / açık kaynak yazılım lisansı olan Mozilla Kamu Lisansı (sürüm 2,0) ile dağıtılmaktadır. Herkes (kişiler, gruplar, şirketler, kuruluşlar vb.) LibreOffice'i istediği amaç için kullanmakta ve dağıtmakta özgürdür. Özgür yazılım olması sebebiyle isteyen herkes ihtiyaç duyması halinde kaynak kodlarını kopyalayarak yeni bir ad altında geliştirme hakkına sahiptir.
Lisans bedeli yoktur. LibreOffice, ister bireysel isterse ticari amaçlar için olsun tamamen ücretsizdir. İstenilen sayıda bilgisayara kurabilir, güncellemeler ücretsiz edinilebilir.
LibreOffice, daha fazlasını daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlayan güçlü bir ofis takımıdır: Libre Office, pazardaki en güçlü Özgür ve Açık Kaynaklı Ofis yazılımını oluşturmayı sağlayan birçok uygulama içermektedir: Writer kelime işlemci, Calc hesap tablosu uygulaması, Impress sunu, Draw çizim ve akış şeması uygulaması, Base veritabanı ve veritabanı ön ucu ve Math matematik yazılımı. LibreOffice, Microsoft® Word, Excel, PowerPoint ve Publisher gibi birçok belge biçimi ile uyumludur. Ancak LibreOffice, bunların ötesine giderek daha çağdaş bir açık standart olan Açık Belge Biçimi – ABB (OpenDocument Format – ODF) kullanmasını sağlar.
LibreOffice paketinde yer alan uygulamalar ve kullanım alanları şöyledir:
Writer; modern, tam özellikli bir kelime işlemci ile masaüstü yayın aracında ihtiyaç duyacağınız tüm özelliklere sahiptir. Hızlı notlar alabilmek için basit; içerik, diyagram, dizin ve daha fazlasını içeren kitaplar oluşturacak kadar da güçlüdür.
Impress, etkili çoklu ortam sunumları oluşturma için gerçekten seçkin bir araçtır. Sunum düzenleme ve oluşturma, farklı düzenleme ve görünüm kipleri sayesinde esnektir.
Draw, hızlı bir çizimden karmaşık bir plana her şeyi üretmenize ve grafik ve diyagramlarla iletişime devam etmenize imkan verir. 300 cm x 300 cm geniş sayfa boyutu ile Draw; teknik çizimler, genel posterler ve daha fazlası için mükemmel bir pakettir. Nesneleri iki veya üç boyutta döndürme yeteneği ile işleyebilirsiniz.
Base, kullanıcıların geniş ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, tüm kullanımlar için tam özellikli bir masaüstü veri tabanı ön ucudur. Base Veri tabanı uzman kullanıcılara ve işletme ihtiyaçlarına hitap eder ve geniş çapta çok kullanıcılı veri tabanı motorlarının birçoğu için yerel destek sürücüleri sunar. İlave olarak diğer veri tabanı motorlarına da sanal olarak bağlanmanıza imkan verir.
Math, bir formül düzenleyicisidir; metin belgelerinize, hesap tablolarınıza, sunumlarınıza ve çizimlerinize mükemmel biçimlendirilmiş matematiksel ve bilimsel formüller eklemeniz için size yardımcı olabilecek bir araçtır. Formülleriniz kesirli sayılar, üslü ve tabanlı sayılar, integraller, matematiksel işlevler, eşitsizlikler, denklemler ve matrisler gibi birçok ögeden oluşabilir.
....... 15 kişiden oluşan gruplar halinde ve her grup toplam 30 saat eğitime tabi tutulacaklardır. Proje sonunda .................... il/ilçe müftülük personeli, kurum bilgisayarlarındaki çalışmalarını milli yazılım Pardus İşletim Sistemi üzerinden kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, çizim, veri tabanı ve formül yazımı programlarını kullanabilecek bir seviyeye ulaşacaktır.
Personelin, Pardus İşletim Sistemi arayüzü ile beraber LibreOffice paketinde yer alan uygulamaları kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, çizim, veri tabanı ve formül yazımı programlarından yararlanmalarının sağlanması ve bu kapsamda .................... İl/ilçe müftülükleri olmak üzere ..... kişilik personele eğitim verilmesi öngörülmektedir.

İhtiyacın Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe Ülkemizde gerek bilişim güvenliğini artırmak gerekse yurt dışına transfer edilen lisans maliyetlerini asgariye indirebilmek için, TÜBİTAK tarafından geliştirilen, milli ve açık kaynak kodlu PARDUS gibi yazılımlara göç edilmesi hususu 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planıyla bir Devlet politikası olarak belirlenmiştir.
Nitekim söz konusu Eylem Planı'nın 62'nci maddesinde bu durum "Başta PARDUS olmak üzere Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı yaygınlaştırılacak, kamu kurumlarına bu çerçevede destek verilecektir." şeklinde açıkça ifade edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 3'üncü maddesindeki "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır." hükmüyle bu güvenlik stratejisine işaret ettiği, yine 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nın 62'nci maddesinde "Başta Pardus olmak üzere Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımının yaygınlaştırılmasının" bir Devlet politikası olarak benimsendiği malumdur.
2019 yılı Eylül ayından itibaren TÜBİTAK'la yapılan ortak çalışmalar neticesinde Pardus işletim sistemi Başkanlık merkez teşkilatımızda kullanılmaya başlanmış, PARDUS taşra teşkilatımızda da yaygınlaştırılmaya devam edilmektedir.
Milli ve yerli yazılımı ülkemiz bazından bir değerlendirmeye alırsak, son dönemde öneminin çok daha fazla arttığını söylemek mümkün hale geliyor. Özellikle ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yerli yazılım şirketlerini satın almak için ciddi teklifler gelmektedir. Bu durum milli yazılımın ülkemiz geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Devletimizin tüm resmi kurumları, ülkemiz içindeki büyük küçük tüm şirketlerimiz yerli yazılım kullanma konusunda hassasiyet göstermelidir. Bu hassasiyet ülkemizin içinde bulunduğu durum ve konum itibariyle daha da önem arz etmektedir. Devlet kurumlarımızın ve şirketlerimizin mahrem bilgilerinin ülkemiz sınırları içinde kalması ve yazılım konusunda dışarıya bağımlı olmaktan kurtulması gerekmektedir.
Ülkemizin milli yazılımı olan PARDUS işletim sistemi ve bu sistem üzerinden kullanacağımız libre office yazılım programı sayesinde kurumsal bilgi ve verilerin tamamının dışarıya kapalı kalması güvenlik problemi açığımızı ortadan kaldıracaktır.
 İl/İlçe Müftülükleri milli yazılım programı olan Pardus İşletim Sistemi ile libre office uygulamaları hakkında yeterli kalifiye personele sahip değildir. Söz konusu eğitim kurumsal çalışmalarımız için önem arz etmektedir.
Katma Değer Yaratacak Unsurları Teknik destek kapsamında verilecek eğitim, katılımcı personelin Pardus İşletim Sistemi arayüz kullanımı ve Libre Office uygulamalarını kullanabilmelerini ve bu alanda kurumsal çalışmaları daha hızlı daha verimli yürütmelerini sağlayacaktır.
İlimiz ve ilçe müftülüklerinde çalışan personel bu eğitim sayesinde hem bireysel hem de kurumsal kapasite konusunda önemli bir ilerleme sağlamış olacaktır.
Eğitim alacak personel bilgisayar uygulamaları üzerinden kurumun ihtiyaç duyduğu kelime işlemci, hesap tablosu, sunum, çizim, veri tabanı ve formül yazımı gibi konularda rahat bir şekilde çıktı yapabilecek, kurumsal çalışmaların performansına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Başkanlığımızın kurumsal bilgisayarlarda Pardus işletim sistemini kurma kararı ile İl/ilçe müftülük personeli milli yazılım konusunda diğer kurumlara örneklik teşkil edecek, bu şekilde milli yazılım konusunda duyarlılık oluşturulmasına vesile olacaktır.