Konya İl Müftülüğü Mevlana Kalkınma Ajansına sunduğu “YETKİN DİN GÖREVLİSİ ETKİLİ İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA EĞİTİM “ projesi kabul edildi.

Konya İl Müftülüğü Mevlana Kalkınma Ajansına sunduğu “YETKİN DİN GÖREVLİSİ ETKİLİ İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYA EĞİTİM “ projesi kabul edildi.

https://www.mevka.org.tr/dokumanflipbook/2022-teknik-destek-programi/548/0

Projemizin konusu şu şekildedir.

Etkili İletişim Becerileri eğitimi: Açık, net ve anlaşılır dille konuşması, güzel konuşma becerisine sahip olması, insanlarla iyi ilişkiler kurabilmesi, iyi bir dinleyici olması, kişiler arası ilişkilerinde başarılı olması.” gibi beş yeterliliği oluşturmakla beraber; katılımcıların yaşamında sıklıkla karşı karşıya kalabileceği sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini vermeyi amaçlamaktadır.

Etkili iletişim eğitimi, toplum içinde oluşabilecek her türlü iletişim sorununu çözebilecek, dinleme ve konuşma yeteneklerini son derece geliştirerek, konuşma içerisinde jestlerine, mimiklerine ve diksiyonuna hakim olan, iletişimini empati çerçevesi içerisinde tutan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi :Sosyal medya içerik üretimi ve profil/sayfa yönetimi alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir. Ayrıca sosyal medya/yeni medya alanlarında halen çalışmakta olan personelin etkinlik ve verimliliklerini artıracak şekilde donatılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim; sosyal medya hesaplarının nasıl kullanılacağını, kitlelere hangi adımlarla iletişim kurulması gerektiğini, görüntü ve hitap yönetiminin nasıl olacağını ve beklenmeyen durumlar için hangi yolların izlenmesi gerektiğini gösteren yönlendirmedir. Sosyal medya, insanlar için her gün farklı gündemler oluşturan çok güçlü bir konumda ve reddedilemez bir tanıtım yöntemi olmuştur. Hedef Kitle, Toplumu Analiz Etme, İçerikleri Yönetme, Kurumsal Faaliyetlerin Tanıtımı temel konulardır.

Din görevlilerine vereceğimiz Etkili İletişimde 25 saat Sosyal Medya Yönetiminde 22 saat toplamda 47 saatlik bir eğitimdir. Eğitim grubu 24+24 48 personel olacaktır. Eğitim süresi hazırlık süresi ile beraber yirmi gün (20)  gün olması öngörülmektedir.